Ιατρικό checkup, Εurogenetica

Check Up

1. ΠΑΙΔΙΚΟ : ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ , ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΣΑΚΧΑΡΟ IGE, IGM , ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ,
HDL, LDL , ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ , TSH
25€
2. VALUE 4 ALL: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ , ΓΕΝ.ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ, HDL , LDL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, SGOT, SGPT, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΤSH25€
3. ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ25€
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: TSH, FT3, FT4, Anti TPO , Anti TG30€
5. ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP: ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΤΚΕ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL , LDL, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, SGOT, SGPT, CPK30€
6. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ALEX TEST130€