Δείκτες Ευζωίας

H Προδιαθετική Γονιδιωματική είναι ο τομέας της ιατρικής που ασχολείται με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων «αλλαγών» (μεταλλάξεις) στο DNA, που έχουν σχετιστεί με την εκδήλωση επιθυμητών ή μη επιθυμητών χαρακτηριστικών σε συγκεκριμένα βιολογικά συστήματα. Η έννοια των εξετάσεων Προδιαθετικής  Γονιδιωματικής βασίζεται στον έγκαιρο εντοπισμό ατόμων-φορέων μεταλλάξεων αυξημένου κινδύνου ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις με σκοπό την αποτροπή ή την καθυστέρηση διαφόρων ασθενειών, την διατήρηση της νεότητας και της υγείας. Ο προσδιορισμός των αναγκών του κάθε ατόμου με βάση το γενετικό του προφίλ μας βοηθούν να εξατομικεύσουμε τις διορθωτικές ανάγκες που απαιτούνται για τον καθέναν από μας και οι οποίες περιλαμβάνουν:

1) Διατροφικές Συμβουλές

2) Διαιτολόγια

3) Προπονητική Καθοδήγηση (Αθλητές)

4) Ιατρικό Προληπτικό Έλεγχο – Παρακολούθηση

5) Οδηγίες Τρόπου Ζωής

6) Διαμόρφωση Εξατομικευμένων Καλλυντικών Σκευασμάτων

7) Προτάσεις για Διατροφικά Συμπληρώματα

Οι παραπάνω οδηγίες παρέχονται από

εξειδικευμένους συνεργάτες του αντίστοιχου τομέα Υγείας & Ευεξίας της EUROGENETICA

icon-03