Τομείς εξετάσεων

Προγεννητικός γενετικός έλεγχος
Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
Δείκτες Ευζωίας
Aιματολογία Ογκολογία
Προληπτικός έλεγχος νεογνών
Μοριακή Μικροβιολογία
Γονιδιακά Νοσήματα Γενετικοί δείκτες
Γενετικός έλεγχος υπογονιμότητας & καθ’έξιν αποβολών