δειγματοληψία για μοριακό τεστ, eurogenetica

Δειγματοληψία

Η μοριακή εξέταση RT-PCR πραγματοποιείται σε επικοινωνία, με το τμήμα της εξυπηρέτησής μας, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ, στα τηλέφωνα καταστημάτων μας σε:

Θεσσαλονίκη: +30 2310 474 414

Αθήνα: +30 210 74 74 904 και

E-mail: covid19@eurogenetica.gr είτε στη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ραντεβού, το οποίο δίδεται το αργότερο 24 ώρες απο το τηλέφώνημά σας, κατ’ οίκον επίσκεψη στο χώρο σας και το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο σε 12-24 ώρες.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος και με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), πρέπει:

1. να απομονωθεί το άτομο για 14 ημέρες και να παρακολουθούνται τα συμπτώματά του και να δέχεται την κατάλληλη για αυτά θεραπευτική αγωγή. Το άτομο θα πρέπει να ελεγχθεί ξανά μέσα στο διάστημα αυτό και μπορεί να σταματήσει ο περιορισμός μετά από 2 αρνητικά RT-PCR tests, τα οποία να απέχουν μεταξύ τους 24 ώρες.

2. Ταυτόχρονα πρέπει να εντοπιστούν όλα τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με το θετικό κρούσμα και να ελεγχθούν 48 ώρες μετά την επαφή με το κρούσμα. Έαν δεν έχουν συμπτώματα, μπορούν να σταματήσουν τον περιορισμό μετά από 14 ημέρες. Εάν έχουν συμπτώματα, θα πρέπει να απομονωθούν, να πάρουν την κατάλληλη αγωγή για τα συμπτώματά τους και μπορούν να παύσουν την απομόνωση μετά την εξαφάνιση των συμπτωμάτων ΚΑΙ μετά απο 2 αρνητικά RT-PCR tests με απόσταση 24 ώρες μεταξύ τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.

Κατάλληλα υλικά: Βρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα.

Ποιο είναι το κατάλληλο δείγμα για έλεγχο; 

Τα δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα δηλαδή πτύελα, τραχειακές εκκρίσεις, ή βρογχοκυψελιδικό  έκπλυμα,  πιθανόν  να  έχουν  υψηλότερη  διαγνωστική  αξία  από  τα  δείγματα  που  λαμβάνονται  από  το  ανώτερο  αναπνευστικό. Εάν  η  συλλογή  του  δείγματος  από  το  κατώτερο  αναπνευστικό σύστημα δεν είναι εφικτή, εναλλακτικά, μπορούν  να λαμβάνονται δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα όπως ρινοφαρυγγικό έκπλυμα ή συνδυασμός ρινοφαρυγγικών και στοματοφαρυγγικών επιχρισμάτων.

Δειγματοληψία: οδηγίες λήψεως κλινικού δείγματος

Το δείγμα πρέπει να ληφθεί εντός τριών ή τεσσάρων ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και ιδανικά  τις πρώτες 48 ώρες.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ  ΜΕΣΟΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα σωληνάρια με το υλικό συντήρησης ιών VTM που παρέχονται από τo κέντρο μας φυλάσσονται  σε  θερμοκρασία  δωματίου  πριν  τη  δειγματοληψία.  Παρέχονται επίσης στειλεοί με πλαστικό στέλεχος και άκρο polyester. Σε όλες τις περιπτώσεις το στέλεχος του στειλεού που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι πλαστικό και όχι ξύλινο και το βύσμα συνθετικό (όχι βαμβάκι ή calcium alginate).

  • Λήψη ρινοφαρυγγικού: Εισάγετε το στειλεό στη μύτη παράλληλα με την υπερώα. Αφήνετε το στειλεό για λίγα δευτερόλεπτα για να απορροφήσει τις εκκρίσεις και τον αποσύρετε. Βυθίζετε αμέσως το άκρο του στειλεού στο  σωληνάριο  με  το  υλικό  μεταφοράς ιών  και  κατόπιν  σπάζετε  ή  κόβετε  τον  στειλεό  στο  ύψος  του  λαιμού του σωληναρίου, αφήνοντας το άκρο στο σωληνάριο και κλείνετε το σωληνάριο.
     
  • Λήψη στοματοφαρυγγικού: Λάβετε δείγμα από το οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα αποφεύγοντας τη γλώσσα και βάζετε το στειλεό στο υλικό μεταφοράς όπως περιγράφεται παραπάνω. Από τον ίδιο ασθενή, μπορείτε να πάρετε δύο κλινικά δείγματα, ήτοι ρινοφαρυγγικό και φαρυγγικό επίχρισμα. Στην περίπτωση αυτή και οι δύο στειλεοί συλλογής, μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο σωληνάριο μεταφοράς  ιών.
     
  • Οδηγίες  για  βρογχοκυψελιδικό  έκπλυμα  (BAL),  εκκρίσεις  τραχείας  (αναρρόφηση),  ρινοφαρυγγικό  έκπλυμα/ εκκρίσεις, ρινικές εκκρίσεις:  Συλλέξτε 2‐3mL σε αποστειρωμένο κενό σωληνάριο ή μικρό δοχείο (π.χ. συλλογής ούρων).
     
  • Οδηγίες για πτύελα:  Ο  ασθενής  ξεπλένει  το  στόμα  του  και  κάνει  γαργάρα με νερό. Ακολούθως αποβάλλει με βαθύ βήχα πτύελα κατευθείαν σε αποστειρωμένο δοχείο κενό (χωρίς υλικό μεταφοράς π.χ. ουροσυλλέκτη).