Προσφορά… ζωής από τη Eurogenetica

Προσφορά… ζωής από τη Eurogenetica

Μια προσφορά… ζωής κάνει η Eurogenetica, με την ευκαιρία του Οκτωβρίου, μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.

Ειδικότερα, για όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου προσφέρει με έκπτωση 50% (στην τιμή των 150  ευρώ από 310 ευρώ)τις εξετάσεις για τα γονίδια BRCA1 και BRCA2, οι μεταλλάξεις των οποίων είναι υπεύθυνες για το 5% των καρκίνων μαστού και ωοθηκών. Μέχρι σήμερα έχει εντοπισθεί και δημοσιευθεί μια πληθώρα διάσπαρτων μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2.

Ο εν λόγω γονιδιακός έλεγχος BRCA συνιστάται σε περιπτώσεις γυναικών με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή ωοθηκών και δη όταν ο καρκίνος αυτός εμφανίστηκε σε σχετικά μικρή ηλικία, κάτω των 50 ετών, ενώ παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την πρόληψη και αποτροπή της νόσου. Η ανίχνευση των μεταλλάξεων στα εργαστήρια της Eurogenetica γίνεται με την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία στην ανάλυση DNA, την αλληλούχηση DNA «νέας γενιάς» (NGS), καθώς και με τη μέθοδο MLPA (ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2).

Κληρονομούμενος καρκίνος μαστού και ωοθηκών

Τι είναι όμως ο συγκεκριμένος κληρονομούμενος καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών και γιατί ο γονιδιακός έλεγχος BRCA είναι τόσο σημαντικός; Ο εν λόγω τύπος κληρονομούμενου καρκίνου μαστού και ωοθηκών κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο. Αυτό σημαίνει πως ένα άτομο για να έχει προδιάθεση καρκίνου μαστού/ωοθηκών θα πρέπει να φέρει μετάλλαξη σε ένα από τα δύο αντίγραφα του BRCA1 ή του BRCA2 γονιδίου.

Είναι ενδεικτικό πως η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στους φορείς των μεταλλάξεων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ανέρχεται σε 60-80%, ενώ η πιθανότητα για την εκδήλωση καρκίνου των ωοθηκών σε 20-40%. Μάλιστα, η μέση ηλικία εμφάνισης καρκίνου του μαστού στους φορείς είναι τα 42 έτη, 20 χρόνια νωρίτερα από ότι συμβαίνει στον γενικό πληθυσμό γυναικών στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη. Οι δε άνδρες που φέρουν μεταλλάξεις στα συγκεκριμένα γονίδια έχουν 5-10% πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και 10-20% πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Αξιοποιείστε την προσφορά της Eurogenetica και κάντε την πρόληψη πράξη.