Πιστοποιήσεις

UK NEQAS

Το Τμήμα Μοριακής Γενετικής υποβάλεται κάθε χρόνο σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο απο τον οργανισμό UK NEQAS.

Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορά την Κυστική Ίνωση (CF) και την Ταχεία Ανίχνευση Ανευπλοειδιών (QF-PCR)

Cytogenetic External Quality Assessment Service (CEQAS)

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής υποβάλεται κάθε χρόνο σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο απο τον οργανισμό CEQAS (part of UK NEQAS).

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αφορά τον Καρυότυπο Αμνιακού Υγρού & Χοριακών Λαχνών και τον Καρυότυπο Περιφερικού Αίματος.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION – ISO 9001:2008

Το BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS – UK BRANCH πιστοποιεί ότι το σύστημα διαχείρησης του ανωτέρω οργανισμού έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρησης συστημάτων ISO 9001:2008

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ