Πιστοποιήσεις

BUREAU VERITAS CERTIFICATION – ISO 9001:2008

Το BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS – UK BRANCH πιστοποιεί ότι το σύστημα διαχείρησης του ανωτέρω οργανισμού έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρησης συστημάτων ISO 9001:2008

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Q-CERT

Q-CERT

Q-CERT

Gen QA

INSTAND

INSTAND

INSTAND

INSTAND

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης