Αγγελική Μαλαμίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Μοριακής Γενετικής

Η Αγγελικη Μαλαμίδου γεννήθηκε το 1988 στην Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2010. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος της Φαρμακευτικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο “Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Μοριακή Διαγνωστική” και υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, με θέμα διδακτορικής διατριβής “ Η συμβολή του οξειδωτικού στρες και ο ρόλος των Bmi1 Polycomb πρωτεϊνών στην νόσο του Alzheimer Νανοτεχνολογικές θεραπευτικές προσεγγίσεις”.

Ταυτόχρονα με τις σπουδές της εργάστηκε ως μέλος του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρία Βιοτεχνολογίας Biohellenika A.E. με ποικίλες αρμοδιότητες, που περιελάμβαναν την βελτιστοποίηση των υπαρχόντων υπηρεσίων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον τομέα της μοριακής διάγνωσης με χρήση τεχνολογιών αιχμής (Next Generation Sequencing) και επιτέλεσε κύρια συντονίστρια-εκπαίδευτρια  στην οργάνωση εργαστηρίων Κυτταρικής Θεραπείας στην Ασία. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων με αναρτημένες ανακοινώσεις και ομιλίες και είναι μέλος του Εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Ασθενειών του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ). Απο τον Ιανούαριο του 2019 είναι μέλος της ομάδας του μοριακού εργαστηρίου της Ευρωγενετικής Α.Ε.