Εξετάσεις ανά ειδικότητα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Αναιμία (66 γονίδια)  
Αιμορραγικές διαταραχές/διαταραχές πήξης (57 γονίδια)  
Σύνδρομο Bloom (1 γονίδιο)
Ανεπάρκεια του μυελού των οστών (104 γονίδια)
Πλήρης αιματολογικός έλεγχος (201 γονίδια)
Συγγενής ουδετεροπενία (18 γονίδια)
Αναιμία Diamond-Blackfan (7 γονίδια)
Συγγενής Δυσκεράτωση (10 γονίδια)
Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (15 γονίδια)
Σύνδρομο Hermansky-Pudlak (22 γονίδια)
Έλεγχος παραγόντων πήξης (16 γονίδια)
Αναιμία Fanconi (22 γονίδια)
Κληρονομούμενη λευχαιμία (35 γονίδια)
Διαταραχές λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων (18 γονίδια)
Διαταραχές της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθροκυττάρων (7 γονίδια)
Θρομβοκυτοπενία (26 γονίδια)

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα (27 γονίδια)
Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (6 γονίδια)
Πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια και πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών (234 γονίδια)
Πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια (231 γονίδια)
Ανεπάρκεια του μυελού των οστών (104 γονίδια)
Βαρειά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (66 γονίδια)
Συγγενής ουδετεροπενία (18 γονίδια)
Συγγενής Δυσκεράτωση (10 γονίδια)
Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (15 γονίδια)

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Χολόσταση (45 γονίδια)
Συγγενής διάρροια (23 γονίδια)
Συγγενής ηπατική ίνωση (51 γονίδια)
Ατρησία του πεπτικού σωλήνα (12 γονίδια)
Νόσος Hirschsprung (13 γονίδια)
Παγκρεατίτιδα (8 γονίδια)
Πολυκυστική νόσος του ήπατος (5 γονίδια)

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σύνδρομο Adams-Oliver (5 γονίδια)  
Αλφισμός (20 γονίδια)
Cutis laxa (10 γονίδια)
Συγγενής δυσκεράτωση (9 γονίδια)
Εξωδερμική δυσπλασία (21 γονίδια)
Σύνδρομο Ehlers-Danlos (31 γονίδια)
Πομφολυγώδης επιδερμόλυση (bullosa) (23 γονίδια)
Κληρονομούμενη εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα (1 γονίδιο)
Συγγενές μελάνωμα και καρκίνος του δέρματος (18 γονίδια)
Σύνδρομο Hermansky-Pudlak (22 γονίδια)
Ιχθύαση (28 γονίδια)
Νευροϊνωμάτωση (8 γονίδια)
Συγγενής παχυονυχία (5 γονίδια)
Παλαμο-πελματικό κερατόδερμα (22 γονίδια)
Προγηρία και σχετιζόμενα σύνδρομα (17 γονίδια)
Οζώδης σκλήρυνση (2 γονίδια)
Σύνδρομο Waardenburg (7 γονίδια)
Μελαχρωματικό ξηρόδερμα (9 γονίδια)

ΔΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Σύνδρομο 3-Μ / πρωτογενής νανισμός (21 γονίδια)  
Σύνδρομο Adams-Oliver (5 γονίδια)
Ατελής αδαμαντινογένεση και ατελής οδοντινογένεση (13 γονίδια)
Αρθρογρύπωση (65 γονίδια)  (προτείνεται επί κλινικής εικόνας αρθρογρύπωσης ή εμβρυϊκής ακινησίας)
Βραχυδακτυλία/συνδακτυλία (19 γονίδια)
Αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου (4 γονίδια)
Χονδροδυσπλασία Punctata (9 γονίδια)
Σύνδρομα που σχετίζονται με σχιστία χείλους/υπερώας (14 γονίδια)
Ολοκληρωμένος έλεγχος συνδρόμων ανάπτυξης/σκελετικές δυσπλασίες (300 γονίδια)
Ολοκληρωμένος έλεγχος συνδρόμων με κοντό ανάστημα (70 γονίδια)
Ολοκληρωμένος έλεγχος σκελετικών δυσπλασιών και διαταραχών (217 γονίδια)
Σύνδρομο Cornelia de Lange (5 γονίδια)
Κρανιοσυνοστέωση (34 γονίδια)
Σύνδρομα σχετιζόμενα με εξοστώσεις (3 γονίδια)
Δυσοστώσεις προσώπου και σχετιζόμενα σύνδρομα (25 γονίδια)
Ατρησία του πεπτικού σωλήνα (12 γονίδια)
Ετεροταξία και αναστροφή οργάνων (situs inversus) (21 γονίδια)
Νόσος Hirschsprung (13 γονίδια)
Ολοπροσεγκεφαλία (12 γονίδια)
Σύνδρομο Kabuki (7 γονίδια)
Δυσμορφίες άκρων (41 γονίδια)
Λειεγκεφαλία (16 γονίδια)
Δυσμορφίες λεμφικού συστήματος και σχετιζόμενες διαταραχές (9 γονίδια)
Μακροκεφαλία/σύνδρομο υπερανάπτυξης (39 γονίδια)
Σύνδρομο Meier-Gorlin (5 γονίδια)
Μεταφυσιακή δυσπλασία (9 γονίδια)
Μικροκεφαλία και γεφυρο-παρεγκεφαλιδική υποπλασία (38 γονίδια)
Μικρομελική δυσπλασία (25 γονίδια)
Νευροϊνωμάτωση (8 γονίδια)
Διαταραχή μετανάστευσης νευρώνων (52 γονίδια)

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων/Διαταραχές της ανάπτυξης του φύλου (46 γονίδια)
Πλήρης Έλεγχος Μονογονιδιακού Διαβήτη (26 γονίδια)
Συγγενής Υπερπλασία των Επινεφριδίων (7 γονίδια)
Ανεπάρκεια Γλυκοκορτικοειδών (6 γονίδια)
Υπερπαραθυρεοειδισμός (11 γονίδια)
Υπογλυκαιμία, Υπερινσουλιναιμία & Μεταβολισμός των Κετονών (46 γονίδια)
Υπομαγνησιαιμία (17 γονίδια)
Υποθυρεοειδισμός & Αντίσταση στις Θυρορμόνες (17 γονίδια)
Σύνδρομο Kallmann (9 γονίδια)
MODY (13 γονίδια)
Μονογονιδιακή Παχυσαρκία (34 γονίδια)
Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια (14 γονίδια)
*Μειωμένη ευαισθησία λόγω παρουσίας ψευδογονιδίου, μερικού ή ολικού διπλασιασμού και άλλων ιδιαιτεροτήτων της αλληλουχίας του DNA.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ανωμαλίες Αορτής (39 γονίδια) (Προτείνεται σε ασθενείς με μεμονωμένες ή συνδρομικού τύπου νόσους της αορτής, με διάταση της ανιούσας αορτής, ανεύρυσμα ή ανατομή)
Αρρυθμίες (51 γονίδια) (Προτείνεται σε ασθενείς με κλινική διάγνωση ή ενδείξεις κληρονομούμενης αρρυθμίας)
Αρρυθμιογενής Καρδιομυοπάθεια της Δεξιάς Κοιλίας (ARVC) (15 γονίδια)
Κολπική Μαρμαρυγή (19 γονίδια)
Σύνδρομο Brugada (9 γονίδια)
  Καρδιομυοπάθεια (131 γονίδια) (Προτείνεται σε ασθενείς με άτυπη ή σύνθετη κλινική εικόνα μυοκαρδιοπάθειας)
Κατεχολαμινεργική Πολυμορφική Κοιλιακή Ταχυκαρδία (CPVT) (7 γονίδια)
  Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος (157 γονίδια)
Συγγενείς Ανατομικές Ανωμαλίες της Καρδιάς  
(52 γονίδια)
Διατατική Καρδιομυοπάθεια (52 γονίδια)
Σύνδρομο Ehlers-Danlos (31 γονίδια)
Κληρονομούμενη Αιμορραγική Τελαγγιεκτασία (HHT) (4 γονίδια)
Ετεροταξία & Αναστροφή Οργάνου (Situs Inversus) (21 γονίδια)
Βασικός Έλεγχος Υπερλιπιδαιμίας (4 γονίδια)
Υπερλιπιδαιμία (17 γονίδια)
Υπερτροφική Καρδιομυοπάθεια (35 γονίδια)
Μη-πυκνωτική Καρδιομυοπάθεια της Αριστερής Κοιλίας (29 γονίδια)
Σύνδρομο Liddle (2 γονίδια)
Σύνδρομο Μακρού QT (14 γονίδια)
  Σύνδρομο Marfan (29 γονίδια)
Σύνδρομο Noonan (17 γονίδια)
Υπέρταση της Πνευμονικής Αρτηρίας (11 γονίδια)
Σύνδρομο Βραχέος QT (5 γονίδια)

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Σύνδρομο Acardi-Goutieres (7 γονίδια)  
Ανεπάρκεια Συνενζύμου Q10 (11 γονίδια)
Πλήρης Έλεγχος για Μεταβολικά Νοσήματα (407 γονίδια)
Συγγενής & οικογενής λιποδυστροφία (9 γονίδια)
Συγγενείς διαταραχές της γλυκοζυλίωσης (42 γονίδια)
Συγγενείς διαταραχές μονο- & δισακχαριτών (9 γονίδια)
Ανεπάρκεια μεταβολισμού κρεατινίνης (3 γονίδια)
Κυστινουρία (2 γονίδια)
Σύνδρομο οξείδωσης λιπαρών οξέων (24 γονίδια)
Διαταραχές αποθήκευσης γλυκογόνου (27 γονίδια)
Κληρονομική αιμοχρωμάτωση (5 γονίδια)
Βασικός έλεγχος ομοκυστινουρίας (4 γονίδια)
Υπεραμμωνιαιμία και διαταραχές του κύκλου ουρίας (46 γονίδια)
Υπερφαινυλαλανιναιμία (5 γονίδια)
Υπογλυκαιμία, υπερινσουλιναιμία & μεταβολισμός κετονών (46 γονίδια)
Υπομαγνησιαιμία (17 γονίδια)
Λυσοσωμικές διαταραχές και μουκοπολυσακχαρίδωση (101 γονίδια)
Μεταβολική ηπατική ανεπάρκεια (16 γονίδια)
Μεταβολική μυοπάθεια και ραβδομυόλυση (46 γονίδια)
Σύνδρομο ελάττωσης μιτοχονδριακού DNA (mitochondrial DNA depletion syndrome) (22 γονίδια)
Παχυσαρκία μονογονιδιακής αιτιολόγησης (34 γονίδια)
Νεφρολιθίαση (34 γονίδια)
Μη-κετωτική υπεργλυκιναιμία/γλυκινική εγκεφαλοπάθεια (7 γονίδια)
Οργανική οξυαιμία/οξυουρία & ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 (51 γονίδια)
Περιοδική παράλυση (4 γονίδια)
Υπεροξειδιοσωματικές διαταραχές (σύνδρομο Zellweger) (27 γονίδια)
Πορφυρία (9 γονίδια)
Διαταραχές μεταβολισμού πουρινών/πυριμιδινών (21 γονίδια)
Τυροσιναιμία (3 γονίδια)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση  (26 γονίδια)  
Αταξία (135 γονίδια) (Προτείνεται επί κλινικής εικόνας αταξίας κατόπιν αποκλεισμού των τρινουκλεοτιδικών επεκτάσεων)
Φάσμα αυτισμού (21 γονίδια)
Πλήρης έλεγχος επιληψίας (195 γονίδια)
Αγγειακές δυσπλασίες εγκεφάλου  (4 γονίδια)
Charcot-Marie-Tooth (83 γονίδια)
Ανεπάρκεια συνενζύμου q10 (13 γονίδια)
Διαταραχές κολλαγόνου τύπου VI (5 γονίδια) Προτείνεται επί κλινικής εικόνας συμβατής με μυοπάθεια Bethlem και συγγενούς μυϊκής δυστροφίας Ullrich
Πλήρης έλεγχος μυϊκής δυστροφίας/μυοπάθειας (58 γονίδια)
Συγγενή σύνδρομα μυασθενειών  (17 γονίδια)
Άνοια  (18 γονίδια)
Δυστονία  (16 γονίδια)
Μυϊκή δυστροφία EmeryDreifuss (6 γονίδια)
Επιληπτική εγκεφαλοπάθεια (101 γονίδια)
Ολοπροσεγκεφαλία (12 γονίδια)
Ιδιοπαθής γενικευμένη και εστιακή επιληψία (31 γονίδια)
Λευκοδυστροφία και λευκοεγκεφαλοπάθεια  (64 γονίδια)
LGMD και συγγενής μυϊκή δυστροφία (35 γονίδια)
Λειεγκεφαλία (17 γονίδια)
Μακροκεφαλία/σύνδρομο υπερανάπτυξης (39 γονίδια)
Μεταβολική επιληψία (39 γονίδια)
Μικροκεφαλία και γεφυροπαρεγκεφαλιδική υποπλασία (38 γονίδια)
Ημικρανία (10 γονίδια)
NCL και προοδευτική μυοκλονική επιληψία (27 γονίδια)
Νηματοειδής μυοπάθεια (8 γονίδια)
Διαταραχή μετανάστευσης νευρώνων (53 γονίδια)
Νόσος Parkinson (19 γονίδια)
Περιοδική παράλυση  (4 γονίδια)
Πολυμικρογυρία  (16 γονίδια)
Διαφραγματο-οπτική δυσπλασία (4 γονίδια)
Σπαστική παραπληγία  (40 γονίδια)
Νωτιαία μυϊκή ατροφία (26 γονίδια)
Οζώδης σκλήρυνση  (2 γονίδια)
Φυλοσύνδετη νοητική υστέρηση (97 γονίδια)
*Μειωμένη ευαισθησία λόγω παρουσίας ψευδογονιδίου, μερικού ή ολικού διπλασιασμού και άλλων ιδιαιτεροτήτων της αλληλουχίας του DNA.

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Σύνδρομο Alport (6 γονίδια)  
Σύνδρομο Bardet-Biedl (22 γονίδια)
Σύνδρομο Bartter (7 γονίδια)
Βραγχιο-ωτο-νεφρικό σύνδρομο (4 γονίδια)
Παθολογίες του κροσσωτού επιθηλίου (75 γονίδια)
Κυστική νόσος νεφρών (33 γονίδια)
Άποιος  διαβήτης (3 γονίδια)
Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (8 γονίδια)
Υπομαγνησιαιμία (17 γονίδια)
Υποφωσφαταιμική ραχίτιδα (13 γονίδια)
Σύνδρομο Joubert (25 γονίδια)
Σύνδρομο Liddle (2 γονίδια)
Σύνδρομο Meckel (11 γονίδια)
Μονογονιδιακή Παχυσαρκία (34 γονίδια)
Νεφρολιθίαση (34 γονίδια)
Νεφρωνόφθιση (17 γονίδια)
Νεφρωσικό σύνδρομο (28 γονίδια)
Πολυκυστική νόσος των νεφρών (8 γονίδια)
Πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών (21 γονίδια)
Πρωτοπαθής υπεροξαλουρία (3 γονίδια)
Ψευδοϋποαλδοστερονισμός (10 γονίδια)
Δυσμορφίες νεφρών (20 γονίδια)
Ουρητηρική οξέωση (5 γονίδια)
Σύνδρομο Senior-Loken (7 γονίδια)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Αχρωματοψία (8 γονίδια)  
Αλφισμός (σύνδρομο Waardenburg, συνδρομο HermanskyPudlak, οφθαλμοδερματικός αλφισμός) (20 γονίδια)
Σύνδρομο Bardet-Biedl (22 γονίδια)
Καταρράκτης (67 γονίδια)
Δυστροφία ραβδίων κωνίων (37 γονίδια)
Συγγενής στατική νυκτωπία  (18 γονίδια)
Δυστροφία κερατοειδούς (26 γονίδια)
Εκτοπία φακού (13 γονίδια)
Διαταραχές διάστικτου αμφιβληστροειδούς (12 γονίδια)
Γλαύκωμα (18 γονίδια)
Σύνδρομο Joubert (26 γονίδια)
Συγγενής αμαύρωση Leber (24 γονίδια)
Δυστροφία ωχράς κηλίδας (21 γονίδια)
Μικροφθαλμία, ανοφθαλμία & δυσγενεσία προσθίου τμήματος του οφθαλμού (48 γονίδια)
Νευρο-οφθαλμολογία (32 γονίδια)
Οπτική ατροφία (15 γονίδια)
Δυστροφία αμφιβληστροειδούς (223 γονίδια)
Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (94 γονίδια)
Σύνδρομο Senior-Loken (7 γονίδια)
Διαφραγματο-οπτική δυσπλασία (4 γονίδια)
Σύνδρομο Stickler (8 γονίδια)
Σύνδρομο Usher (13 γονίδια)
Υαλοαμφιβληστροειδοπάθεια (22 γονίδια)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Βρογχιεκτασία (15 γονίδια)
Κεντρικός υποαερισμός και άπνοια (15 γονίδια)
Πλήρης πνευμονολογικός έλεγχος (60 γονίδια)
Κυστική Ίνωση (1 γονίδιο)
Κυστική νόσος των πνευμόνων (8 γονίδια)
Διάμεση πνευμονοπάθεια (23 γονίδια)
Νεογνική αναπνευστική δυσχέρεια-ανεπάρκεια επιφανειοδραστικού παράγοντα (5 γονίδια)
Πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών (21 γονίδια)
Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (11 γονίδια)
Σύνδρομο Hermansky-Pudlak (22 γονίδια)

Παραπεμπτικά