Ανάλυση γενετικού υλικού
με διεθνείς προδιαγραφές

about

Η EuroGenetica M.S.A. αποτελεί ιδιωτική μονάδα ανάλυσης γενετικού υλικού με διεθνείς προδιαγραφές. Ιδρύθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο αναφοράς. Το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό σε συνδυασμό με τον υψηλής τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό διασφαλίζουν μέγιστη ταχύτητα και αξιοπιστία.

+

Covid-19 Tests

Ασφαλή, αξιόπιστα και ταχύτατα τεστ ανίχνευσης του SARS CoV-2 προσφέρει η Eurogenetica, συνεπικουρώντας την εθνική προσπάθεια για ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης. Στη Eurogenetica διενεργούνται τόσο Rapid Test (Τεστ Αντιγόνου) όσο και PCR Test (Μοριακά Τεστ).

+

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποιες εξετάσεις πραγματοποιεί
η Eurogenetica

Προγεννητικός γενετικός έλεγχος
Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
Δείκτες Ευζωίας
Aιματολογία Ογκολογία
Προληπτικός έλεγχος νεογνών
Μοριακή Μικροβιολογία
Γονιδιακά Νοσήματα Γενετικοί δείκτες
Γενετικός έλεγχος υπογονιμότητας & καθ’έξιν αποβολών

Ενημερωθείτε από τα άρθρα μας